شیلنگ بنزین پژو 405 ساخته شده از دانه های الماس

او متوجه شد که نقطه شکست شیلنگ بنزین پژو 405 فلزی موج‌دار در حین فرآیند خمش مکرر نهایی در ناودان موج قرار دارد و ترک‌ها در امتداد جهت محیطی توزیع می‌شوند.

انتشار ترک و مکانیسم شکست شیلنگ بنزین تحت تغییر شکل خمشی مشخص شد.

اگر چه محققان قبلی تحقیقات زیادی در مورد خواص مکانیکی و ویژگی های خستگی دم کرده اند، استفاده از لوله بافته فلزی منجر به تفاوت عمده ای در خواص مکانیکی شیلنگ موج دار بافته شده و دم می شود.

امروزه مطالعات شبیه سازی بر روی شیلنگ بنزین بافته فلزی را می توان به دو دسته تقسیم کرد که یکی از آنها لوله های بافته فلزی را به عنوان یک ماده کامپوزیتی همگن در نظر می گیرد. مدل سازنده شیلنگ بنزین بافته شده با آزمایش کشش ایجاد شد.

هاچمی با یافتن رابطه بین زاویه قیطان و کرنش محوری در اشتقاق نظری، قیطان را به عنوان یک واحد سلول الماس گسسته در نظر گرفت و با استفاده از زیر روال UMAT در ABAQUS، مدل ساختاری قیطان را حل کرد. مشخص شد که مدل سازنده مطابقت خوبی با نتایج آزمایش دارد.

زمانی که ازدیاد طول کمتر از 30 میلی متر باشد. بر اساس مدل سازنده Hachemi، Hu [6] ضریب شتاب را برای اصلاح تغییر زاویه قیطاندن پیشنهاد کرد و مکانیسم مکانیکی نتایج تجربی و شبیه‌سازی ناسازگار را از طریق تماس جانبی بین الیاف فلزی توضیح داد.

روش های دیگر برای مطالعات شبیه سازی لوله بافته، ایجاد مدل لوله بافته شبه موجودیت در نرم افزار اجزای محدود بود. مدل شبه موجودی قیطا ن را می توان به دو نوع تقسیم کرد، یک روش تنظیم مدل محدود با هر سیم در قیطان و روش دیگر تنظیم مدل معادل با هر رشته در قیطان است.

به ترتیب سه مدل از شیلنگ بنزین، مدل مقیاس خرد، مدل مقیاس متوسط و مدل مقیاس کلان را ایجاد کرد. مدل مقیاس میکرو توسط رشته‌هایی که هر شیلنگ بنزین به‌عنوان ساختار مستقل در نظر گرفته می‌شود.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.