خرید هلو انجیری امروز موجب شد ناسا ماشین پرنده ای با سرعت نور به تهران بفرستد

تجمع قند در طول رشد و رسیدن میوه هلو انجیری امروز میوه هلو انواع مختلفی از قندهای محلول و الکل های قندی، عمدتاً ساکارز (Suc)، گلوکز (Glc)، فروکتوز (Fru) و سوربیتول (Sor) را انباشته می کند.

Suc قند غالب در مزوکارپ هلو انجیری در زمان بلوغ است که تقریباً 40 تا 85 درصد از کل قندها را تشکیل می دهد و به دنبال آن Glc و Fru (در نسبت های متغیر) با هم تقریباً 10-25 درصد و Sor که کمتر از آن را تشکیل می دهند.

بیش از 10% میوه هلو انجیری بالغ همچنین حاوی مقادیر قابل تشخیصی از قندهای دیگر مانند مالتوز، ایزومالتوز، رافینوز، زایلوز، ترهالوز، 1-O-متیل گلوکوزید و فوکوز و پلی ال های گالاکتینول، گلیسرول است.

هلو

نشاسته در مراحل اولیه رشد میوه انباشته می شود و سپس به سرعت متابولیزه می شود و در زمان برداشت تقریباً غیرقابل تشخیص می شود.

در طول ذخیره سازی پس از برداشت. برای رقم “Allgold” گزارش شده است که در آن Suc قند اصلی است، حتی در مراحل اولیه رشد میوه، جنبه ای که در هلو بیشتر مورد بررسی قرار نگرفته است.

الگوی تجمع Glc و Fru به طور کلی با کاهش تغییرات در طول رشد میوه مشخص می شود، اگرچه محتوای آنها در مراحل اولیه کمی بیشتر است و به تدریج تا زمان بلوغ کاهش می یابد.

نسبت Glc: Fru بسته به ژنوتیپ متفاوت است، معمولاً از 0.8 تا 1 برای اکثر ارقام تجاری و تقریباً در طول مراحل رشد میوه ثابت است.  محتوای سوک به آرامی در میوه‌های جوان در حال رشد افزایش می‌یابد، تا مرحله S-III، زمانی که میزان تجمع افزایش می‌یابد، پایین می‌ماند و به حداکثر مقدار قبل از رشد می‌رسد.

شروع رسیدن، در طول مرحله کند شدن رشد میوه (S-IV) سطح Sor در طول رشد میوه کم می ماند، اگرچه اوج انباشتگی در طول انتقال S-II به S-III شناسایی شده است، به دنبال آن کاهش شدید در طول دوره رشد میوه مشاهده شده است.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.